21/1/14

III- Necessitem un web nou. Per on comencem?

Els continguts, l’arquitectura de la informació i el disseny


Amb l'Organització alineada i sabent on vol anar, podrem abordar l'estructura i el disseny del web amb garanties d'èxit.


Un web és per sobre de tot contingut (textual, gràfic, audiovisual, ...); i per pensar com ha de ser el web, hem de saber què volem dir. És per això que quan volem afrontar la creació d’un web hem de tenir tots els continguts, no en el format definitiu, però sí suficientment elaborats per què se’n pugui extreure el discurs i ordenar-lo correctament.

Amb els continguts com a material de treball, podrem analitzar si responen als objectius que ens hem proposat i decidir com els hem de treballar per què responguin als interessos dels usuaris.

Tenim el discurs, els objectius i els usuaris. Comença el treball d’organitzar la informació, el que en l’argot de l’ofici en diem arquitectura de la informació. Hem de decidir l’estructura de menús i d’on penja cada contingut.

Com més complex sigui el web, més important és que l’estructura de la informació sigui sòlida. Aquesta estructura serà allò que permetrà navegar de manera intuïtiva a l’usuari, saber on és i a on pot anar.

Perquè, a diferència d’altres formats comunicatius, els formats digitals incorporen com a gran valor la interactivitat. Per tant, a més de decidir a on va cada contingut, on destaquem un o l’altre, hem de resoldre la navegació. Com més clara i òbvia, més fàcil serà que l’usuari es faci seu el web.

Estem parlant de la Usabilitat, aquesta ciència del món digital que organitza els continguts i la navegació en funció de l’experiència de l’usuari.

És per això que en un web són tant importants els botons, icones i textos de navegació. Treballar de manera coherent i consistent aquets microcontinguts és primordial per aconseguir una interfície usable.

Amb l’estructura clara caldrà que un bon redactor ens adeqüi els continguts per ser llegits en pantalla, segurament en més d’un tipus de pantalla (ordinador, tauleta, telèfon intel·ligent); i fer-ho tenint en compte la manera com llegim a la pantalla. La claredat, la síntesi, la brevetat i l’ús de paraules clau als ulls dels usuaris en seran els trets principals, juntament amb el to i l’estil.

I el disseny? Massa vegades s’interpreta el paper del disseny com el del que “pinta” el web amb els colors corporatius. Si bé és cert que el web ha de tenir en compte la imatge corporativa, també ho és que en l’entorn web, el disseny té un paper específic: la jerarquització gràfica, la tipografia, els colors i la llegibilitat són alguns dels aspectes clau que ha de resoldre el disseny.

Tot aquest procés de definició i formalització del web caldrà abordar-lo entre els professionals, com els de wordweb, i l’equip de treball de l'empresa o organització, amb implicació directe de les persones amb capacitat de decisió.

Per què un web no serà usable, per molt clars que estiguin els objectius, si l'estructura de la informació no facilita l'ordenació dels continguts i la nevegació, si els continguts no s’entenen i si el disseny no facilita la lectura. 

Propera entrada

A la propera entrada parlarem de com hem de contemplar la tecnologia.

Entrades anteriors de Necessitem un web nou. Per on comencem?L'equip de wordweb

La solució per a la PIME