28/11/13

Davant de la manca de recursos, l'aliança

O com una PIME pot superar les seves limitacions pel què fa a persones expertes en comerç electrònic i presència a les xarxes socials.


El suplement tecnològic de l’ABC va publicar recentment un article sobre les claus per poder tenir èxit en un projecte de comerç electrònic. Les cinc claus que proposava eren:
- Usabilitat
- Rapidesa
- Personalització
- Servei
- Transparència

Aquestes claus són molt assenyades, crec que tots estarem d’acord que si en falla una, difícilment assolirem l’èxit, però no inclouen el que per mi és el principal risc per a les petites empreses, l’esforç.

Quan una empresa compta només amb els seus propis recursos ha de valorar molt bé quin esforç pot fer i a que el pot dedicar amb eficàcia. Ha de saber que una botiga on-line requereix tant esforç o més que una botiga física.

No és habitual trobar informació de l'esforç que caldrà fer, ara bé, si comptem els aspectes de manteniment de la botiga en tota la seva extensió (logística, transport, comptabilitat, manteniment del web, etc.) i les tasques de difusió, especialment presència continuada a les xarxes socials, podem afirmar que no donarem l'abast si no som un equip -petit- multi-disciplinar ben coordinat i a plena dedicació.

Però si, com dèiem, només comptem amb els recursos propis procedents del comerç tradicional y no tenim els recursos econòmics per contractar serveis d’experts, ens trobarem que el nostre equip no té els perfils que necessitaríem i fàcilment farem l’error de fer-ho nosaltres sense tenir el coneixement adequat i sense poder dedicar-hi l’esforç necessari.

Què podem fer?
Crec que la única resposta és l’aliança. Una de les coses que ha portat la crisi és que tots els professionals estem disposats a buscar noves formules de negoci, i, si ens agrada la proposta, estem disposat a apostar-hi a canvi d’altres incentius. El més obvi, la participació en els ingressos, però ni hi ha d’altres, com l’intercanvi que cada vegada va a més.

Si fem una aliança hem d’estar convençuts i creure’ns a les persones amb les que arribem a un acord. Com quan anem al metge, la confiança és imprescindible. Si nosaltres no donem la informació al dia i “boicotegem” la seva feina, el resultat mai serà el que ens esperàvem.

Per molt que l’aliança naixerà del interès mutu, hem de fer una aposta de confiança, donar-li el temps necessari per veure els fruits, i si no ens agrada el resultat, canviar d’aliança. Per tan, quan definim l’acord hem de preveure uns objectius a complir per tal de tenir garantida la retirada sense entrar en plets.

L'equip de wordweb

La solució per a la PIME 

icona de wordweb


26/11/13

VIII - El repte de la presència a Internet. Bosses Barcelona com exemple

Després de l'anàlisi, els projectes


Entrades anteriors

Hem proposat un projecte evolutiu que donés seguretat i evités riscos. Les PIMES no poden assumir costos si no es garanteixen mínimament els resultats.

Projecte 6: Obrir una botiga en-línia
Obrir una botiga en línia que funcioni és complex, demana tenir resolts temes d’estoc, de logística, la plataforma de pagament, tenir clar el màrqueting, les campanyes, els descomptes, les novetats, el manteniment permanet, etc.

És tant o més complex que una botiga presencial. Per això proposem afrontar el repte quan el posicionant del taller i el coneixement del client sigui suficient. Fer-ho abans pot significar fracassar en l’intent i malbaratar la nostra credibilitat.

En qualsevol cas tots el projectes ha de tenir present que l’objectiu és acabar disposant d’una botiga en línia, de manera que quan s’estigui preparat, es pugui muntar amb rapidesa.

En el moment d’abordar la botiga caldrà valorar si és part del mateix web, si la obrim directament a Facebook o si ha de respondre a alguna altra mena de solució. Segons quina sigui la decisió caldrà utilitzar una tecnologia/eina o una altra.

La plataforma a utilitzar ha d'estar lligada a allò que es necessita però, en qualsevol cas, per si sola no garantirà res si no aconseguim que es conegui la botiga entre els nostres clients potencials [Veure entrades anteriors].

Una de les avantatges que té de Bosses Barcelona, la botiga fictícia que ens serveix d'exemple, és que el seu producte no canibalitza el seu circuit comercial pel fet de disposar d’una botiga en línia, això li permet dur a terme estratègies diferents en l’entorn físic i virtual especialment en la mesura que es vagi allunyant de l’entorn de proximitat.

Comentari
Hem de ser conscients que si obrim una botiga on-line, estem obrint una botiga, no ens ho podem prendre com quelcom de més a més. Implica dedicació, esforç i té un cost. No ens podem refiar de les solucions de “baratillo” ja que poder no gastarem diners però malbaratarem el nostre temps i la nostra imatge.

Quan sortim a vendre on-line podem avaluar si ens convé integrar-nos en una “multi-botiga” (un conjunt de botigues que es potencien entre elles a la manera d’un centre comercial on-line), o és millor seguir el nostre camí per separat.

Projecte 7: Manteniment, avaluació i millores
No podem pensar que una vegada fet l’esforç de posar el web a la xarxa o obrir la compta de Facebook la feina ja està feta. Ans el contrari, el més difícil és mantenir-ho, avaluar per què passen les coses i millorar-ho.

Com ja dèiem, cal ser conscients fins on podem arribar amb les pròpies forces i partir d’on ens cal ajuda.

La propera entrada

En la propera entrada que conclou aquesta sèrie, parlarem de conceptes que afecten a tot el projecte.

L'equip de wordweb

22/11/13

5, 7, 10, 20: xifres màgiques per ser llegit?

Sembla que posant una xifra davant del titular podem oferir el cel. 


A wordweb devem ser rars, quan veiem que es posa de moda una fórmula, en general, ens ve de gust allunyar-nos-en.

Veiem alguns exemples d'aquest model que segur que us és familiar:

"10 estrategias claves para iniciar en Facebook y atraer clientes potenciales" (+)
"10 pistas para diseñar webs que se lean" 
 (+) 

"20 microideas con hashtag para revitalizar la estrategia de tu marca en Twitter" (+)

"5 Estrategias Para Lograr Su Visión De Futuro" (+)

Segurament aquests titulars us han fet pensar en els llibres d'autoajuda i en la simplificació dels arguments... d’això n’és ple internet i les xarxes socials.

Enumerar és un bon mètode per facilitar la lectura a pantalla, però no justifica que el número hagi de ser l’element d'atracció del titular, és clau que siguin 10 estratègies, 10 pistes o 20 micro-idees?

Que fem si ens en surten 19, forcem la vintena?, i si ens en surten 12, ens en carreguem 2? Fixeu-vos hi que la el dígit sempre s'escriu com un número [5 i no cinc] ja que ho endolciria i el reclam perdria força.

Des del nostre punt de vista aquesta mena de recursos dificulten la percepció de honestedat, ens fan sentir, com en el cas del best-seller, una certa manipulació, un truc per captar-nos, que, com que el percebem, no ens agrada.

Ara bé, pel fet de no posar la xifra o posar la xifra exacte seria més honest? segurament no.

Ja deia que segurament som rars, ja que hem de reconèixer que aquets articles de xifra màgica ens han salvat els mobles més d'una vegada, però sempre els hem llegit amb un cert rum-rum i no ens han deixat petjada.

La sensació que tenim és que esquivar aquest tipus de modes t'ajuda a raonar i a evitar simplificacions innecessàries. Aixó farà que la relació amb els teus lectors i opinadors sigui més real i profunda, poder en seran menys però de més qualitat.

L'equip de wordweb20/11/13

VII - El repte de la presència a Internet. Bosses Barcelona com exemple

Després de l'anàlisi, els projectes


Entrades anteriors

Per un comerç existent en el mon “físic” no és fàcil posar en marxa una botiga virtual, primer cal saber si els productes són adients, per això val la pena anar pas a pas i començar per un servei de comandes en línia que sigui la base de la futura botiga.Projecte 4: quins productes són adequats per vendre a la xarxa
En una primera etapa, tota la nostra presència a Internet ha d’estar enfocada a donar-nos a conèixer i a identificar quins productes són els adequats per vendre a través de la xarxa.

Per saber-ho disposarem de les estadístiques de visita al web i del seguiment de les diverses entrades al blog i al Facebook així com el seguiment de les converses de tercers.

Caldrà tenir en compte que en un primer moment la resposta serà molt baixa ja que primer hem de guanyar la presència. Si no ens coneixen, ja pot ser bo el què posem que no tindrem seguiment.

El servei de comandes en línia, del qual parlarem a continuació, també pot donar-nos pistes sobre quins productes poden tenir més èxit a Internet.


Projecte 5: Obrir un servei de comandes en línia Si un dels grans actius de Bosses Barcelona és el “vestit a mida” caldrà posar en el web un canal de contacte per poder demanar pressupost, facilitant elements que ajudin a demanar què es vol, per bé que l’objecte d’aquest canal és establir el contacte i poder parlar directament amb el possible client.

En aquesta estratègia del pas a pas, sembla sensat pensar que en una primera fase no s’inclogui la botiga i en canvi es potenciï el contacte de manera que s’inclogui la botiga quan ja es disposi d’un coneixement suficient del comportament dels possibles cients i interessats a la xarxa.

Comentari
No és cap bestiesa entendre un primer pas cap a la compra on-line, el facilitar la comanda a través del web, modifica molt menys el nostre comportament i organització, però ens habitua a fer servir els nous canals. 

La propera entrada

En la propera entrada, la botiga virtual i el manteniment.

L'equip de wordweb

15/11/13

Un text ben treballat és imprescindible per aconseguir un web usable

Per wordweb la usabilitat abasta tot el procés de definició, conceptualització i formalització. El contingut i, per tant el text, formen part indestriable de tot el procés. 


Per això ens alegrem que FUNDÉU (fundació del BBVA) parli de la usabilitat del text, posició en la que a vegades ens hem sentit una mica sols.


Cómo la aplicamos en el lenguaje?
Quién no ha oído decir alguna vez que «hay que escribir para la web», y es que no solo es importante escribir gramaticalmente bien, sino que tenemos que presentar el contenido de modo que atraiga a los lectores. El contenido es el núcleo de la web. Así, debemos identificar a nuestro público objetivo, escucharle y estudiarle, para saber qué lenguaje, qué tono, debemos utilizar para comunicarnos con ellos de manera efectiva.
Por otro lado, el espacio con el que contamos en la pantalla es escaso, el tiempo que invierten los usuarios en leer nuestro contenido, más escaso todavía, así que es aconsejable seguir una serie de pautas a la hora de presentar la información (…)”


Ana Pérez para Manual de Estilo 

Ara bé, per escriure bé per a web, no només cal seguir les pautes de redacció, cal tenir molt clar el discurs i què diem en cada pàgina, ja que només uns textos adequats i ben escrits faran que la nostra experiència d’usuaris, al navegar per un web, sigui positiva.

Per tant, en la posició de Fundéu i trobem a faltar com es defineix l’estratègia comunicativa, com es concreta en un discurs coherent pel conjunt del web i com s’aconsegueix alinear a tota l’organització, ja que és el conjunt d'aquets elements, més l'adequació de l'escriptura, el que facilitarà la usabilitat.


Entrades relacionades

Dialoga amb els teus clients oferint-los continguts útils.

L'equip de wordweb

13/11/13

VI - El repte de la presencia a Internet. Bosses Barcelona com exemple

Després de l'anàlisi, els projectes

Entrades anteriors

Si ja tenim clar la marca i el web, caldrà preocupar-nos de les xarxes socials. Aquest és el nou repte de la botiga fictícia Bosses Barcelona

Projecte 3: Aconseguir una presència activa a les xarxes socials


Tota acció a les xarxes socials té dos components, la nostra activitat i potenciar l’activitat dels demés. Evidentment la segona és mes important que la primera, però per que parlin de nosaltres cal que mantinguem activitat de manera que donem motius per parlar-ne.

Es tracte de mantenir una “conversa” amb els nostres clients i seguidors amb l’objectiu d’anar eixamplant el cercle i, per tant, anar millorant el coneixement de la marca i el producte, tot millorant el nostre posicionament en cercadors (Google, Bing, etc).

En definitiva el què busquem és que aquells visitants que ja ens segueixen es converteixin en fans nostres i, per tant, en difusors de la marca. Per això, cal oferir promocions exclusives (Per exemple: codis de descompte que s’ofereixen des del web) i també demanar-los l'opinió sobre els nostres productes i la nostra imatge, perquè vegin que són importants per a nosaltres.


La presència de Bosses Barcelona

En una primera fase, creiem que cal abordar dos aspectes: la presència a Facebook i un blog.

El blog pot ser un espai destinat a parlar de temes relacionats amb la pell, la confecció, el disseny i els productes. El seu tractament no ha de ser publicitari, però si que ha de ser l’excusa per què apareixin els nostres productes. Creiem que és l’espai per parlar del taller de manera que agafi valor aquest concepte clau en l’estratègia de comunicació.

El Faceebok ha d’estar enfocat a l’activitat (i fins i tot a les xafarderies del sector) però també ha de servir per presentar cada entrada del blog, de manera que es publiqui el títol, una imatge i l’enllaç de manera automàtica. Es tracte de generar motius per seguir-nos i comentar-nos. Per que diguin: M’agrada.

Comentari

En termes generals les xarxes socials demanen un tractament visual, encara més si el producte o servei té associat aquest component. En concordança amb el web s’ha de definir un disseny específic per Facebook (colors, estil, logo) per tal de crear imatge de marca.

Per tant les entrades del blog que de manera automàtica es publiquen a Facebook o a altres xarxes socials convindrà que estiguin composades d’una imatge, un titular i l’enllaç.

Tant l’un com l’altre demanaran textos, fotografies i, quan es pugui i tingui sentit, vídeos. (Les fotos i els vídeos han de residir a Flickr i Youtube, ja que disposar d’un espai en aquets repositoris d’imatge ajuda a millorar el posicionament).

També caldrà tenir una presència activa en aquells “espais” d’internet on es parli dels temes que ens interessen, fent comentaris i aportacions no publicitàries.

Caldrà revisar el potencial per al nostre producte o servei d’altres xarxes socials per decidir participar-hi. En aquest cas tractant-se d’un producte visual com són els articles de pell semblen interessants Pinterest i sobretot Instagram (on hi ha més usuaris del nostre país).


Potenciar l’activitat de tercers

Per què els demés parlin de nosaltres el primer que cal és donar-los motiu per tal de generar viralitat. (Pensar en demanar una foto de la senyora amb la seva bossa i indicar-li que la volem penjar al nostre Facebook pot ser una bona manera de generar viralitat).

Caldrà trobar els Facebook’s dels clients i demanar-los que diguin que els agrada la nostra pàgina (com empresa fem una pàgina i no un perfil, per tant no demanem amistat, sinó el típic m’agrada que trobem a molts web). Serà important difondre la nostra pàgina de Facebook i que els clients siguin conscients que hi trobaran ofertes, primícies i novetats. Hem de ser conscients que tal com es mou la gent per Internet és més fàcil seguir-nos a Facebook que seguir al web, al que només hi entraran per realitzar accions concretes.

Per altra banda hem de pensar en compartir continguts que puguin resultar útils als nostres usuaris, com ara vídeos de Youtube (el segon buscador de continguts més utilitzat després de Google) amb indicacions sobre com fer una bossa amb material reciclat o d’altres propostes. Això ens ajudarà a donar-nos a conèixer com a especialistes del sector i també generarà viralitat ja que els continguts que publicarem interessaran als usuaris.

També cal identificar els personatges de referència en el món de la pell i de la moda (complements) per aconseguir que parlin de nosaltres. Aquests “referents” han de tenir influència en l’àrea “geogràfica” en la que ens vulguem moure. (Fer servir els contactes que tenim pot ser una bona manera d’iniciar i potenciar aquestes col·laboracions).

Una vegada identificats aquests “referents” cal cuidar-los i seduir-los, caldrà pensar accions per aconseguir-ho (per exemple, convidar-los a una vista al taller i compartir una copa o uns productes de la terra). També caldrà donar-los certes primícies (un nou model de bossa, l’obertura cap un nou mercat, etc.) que ells puguin posar en valor. Si s’aconsegueix que això passi, en el nostre Facebook podrem citar-los i aconseguir molt més retorn que si la primícia la publiquem nosaltres.

També cal pensar en donar incentius per tal que la gent ens busqui (regal, sortejos, jocs, ofertes, etc.), però fer-ho en els moments oportuns quan volem aconseguir un objectiu concret, altrament podem generar un efecte contraproduent. Ningú ens ha de percebre com spam.

No cal dir que caldrà trobar el nostre to i estil per tal d’arribar adequadament als nostres receptors. No és el mateix, escriure per un fulletó, que per un web, un blog o Facebook. Cada un dels canals demana una manera de relacionar-nos amb els potencials clients, tot i mantenint una unitat d’estil. (De la mateixa manera que no és el mateix una conversa de cafè que una presentació escrita encara que el missatge sigui el mateix).

Comentari

Com es pot apreciar, tenir una presència a les xarxes socials no és simple i demana una dedicació important, per tant caldrà definir objectius concrets i assolibles i avaluar els resultats per poder anar ajustant el tret.

També en aquest cas caldrà anar pas a pas i ser conscient fins on es pot arribar amb els propis recursos i quan cal demanar suport.

Es imprescindible definir l’estratègia i els objectius a aconseguir. Si no sabem on volem arribar, no hi arribarem. Tot i així donarem voltes, per això cal analitzar i avaluar cada una de les accions i corregir les següents en funció dels resultats.

En el moment de definir l’estratègia cal preveure la dedicació, tenint en compte que cal una persona que tingui coneixement del què cal dir i com cal dir-ho. Si no dominem el què, no cal que ens hi posem, si no dominem el com en podem aprendre. Si no podem dedicar-li l’atenció que requereix, repensem l’estratègia.

Val la pena ser prudents mentre anem ajustant la dedicació i aprenent a dominar-ho. No fer-ho així es pot tornar en contra nostra.


La propera entrada

Per començar a vendre en línia hem d’estar segurs de quins productes del nostre catàleg poden tenir sortida a Internet.

L'equip de wordweb

6/11/13

V - El repte de la presencia a Internet. Bosses Barcelona com exemple

Després de l'anàlisi, els projectes


Entrades anteriors

Després d’analitzar el cas de la botiga fictícia Bosses Barcelona, passem a comentar els projectes que caldria dur a terme per aconseguir una bona presència on-line.

Projecte 2: Creació d’un web


Cal Definir un web que respongui a la qualitat dels productes i als valors de Bosses Barcelona. El web s’ha de fer tenint en compte la resta de projectes que es comenten en aquesta sèrie d’entrades.

Més enllà del model de botiga que s’acabi definint, per posicionar i donar credibilitat a la marca necessitem un web. Segurament convé un web amb un petit conjunt de productes, aquells que millor representin l’estil i capacitats de Bosses Barcelona. Serà important que sigui un web viu, que vagin passant coses, de manera que doni joc a l’activitat a les xarxes socials.

Estem pensant en un bon aparador com a pas previ a accions més crítiques i per tant amb més risc.

Comentari

Massa vegades els clients tenen un web que seria millor no tenir, ja que enlloc de prestigiar i donar credibilitat al seu producte o servei, fan tot el contrari.

Entre els errors més freqüents en trobem de: desactualitzats, sense activitat, amb una imatge que no es correspon a la marca, mal organitzats, poc intuïtius, amb presentacions que només cansen i que ens duen a saltar la introducció, amb música sense que la demanis, fets amb flash i per tant amb dificultat per posicionar-se en els cercadors, etc.

Però per sobre de tot trobem pocs web preparats per mantenir el diàleg amb els seus clients actuals o potencials, per tant, poc webs pensats per fidelitzar.

Sense un web digne viu i pensat per fidelitzar, la presència a internet queda llastrada des d’un inici. Si bé és veritat que es pot tenir presència utilitzant només les xarxes socials, també ho és que servirà per negocis molt concrets destinat a públics molt concrets. Cal ser conscient que un bon web és imprescindible per ser creïble.

La revisió o creació del web és per tant un pas imprescindible. Ha d’estar fet preveient el diàleg amb els clients i els usuaris (potencials clients) i amb enllaç a les xarxes socials.


La propera entrada

A la propera entrada el projecte de presència a les xarxes socials.

L'equip de wordweb

4/11/13

La marca, una necessitat no sempre ben coberta

Quan ens referim a la marca, ens referim a tot un conjunt de factors de comunicació que ajudaran a que els clients facin seva la nostra organització i/o els nostres productes, no només el símbol que la defineix.Precisament per què marca és un terme confús que no sempre sabem com aplicar en les nostres empreses, hem buscat un algunes de definicions i reflexions que ajudin a situar-nos:

"La marca es un nombre, término o símbolo, diseño o combinación de ellos, que identifica los bienes o servicios de un vendedor o grupo de vendedores y los diferencia formalmente de los competidores, protegiendo legalmente la identificación de la organización.

Hasta aquí la definición clásica de marca que es válida y cierta, pero incompleta. 

Una marca es mucho más, y va más allá de sus elementos formales, sin menoscabo de su importancia. Las pymes deben tener y cuidar los elementos formales, pero deben mirar más allá. 

Una marca es activo intangible que reside en los corazones y en las mentes de las personas. Se define por las expectativas que la gente tiene de los beneficios, tangibles e intangibles, los cuales se desarrollan en el tiempo mediante la comunicación y, más importante, mediante la interacción".
Paul Klein
http://www.pauklein.com/que-es-marca/


Però hi ha més, el component emocional de la marca cada vegada és més gran ja que ha augmentat la interacció amb les persones, especialment a través de les xarxes socials.

"En este punto muchos se exaltarán para decir aquello de ¿acaso la publicidad nunca fue emotiva?. Y en parte es una buena reflexión y una interesante cuestión. Sin embargo, nunca se han podido contar las historia como ahora podemos hacerlo y utilizar un medio como internet para rebasar las fronteras con estrategias y acciones globales sin tener que gestionar acuerdo tras acuerdo para la difusión de una propuesta publicitaria. ¡Internet nos da alas!
(…)
...la nueva publicidad de nuestra era, no puede ni convertirse ni realizarse para vender sin más. Es necesario emocionar y poder contar historias de las que nos guste hablar y compartir con los demás. Como hacíamos en antaño con aquellos grandes eslóganes de la publicidad televisiva que repetíamos sin parar. ¿Acaso esto no es síntoma de que la publicidad ha perdido parte de su encanto?. Apostemos por lo emocional."

http://www.puromarketing.com/9/18068/publicidad-marcas-siglo-perfila-extremadamente-emocional.html#

Ara bé, serem capaços des d’una petita o mitjana empresa de construir i mantenir el conjunt d’imputs que conformen una marca? 

Si ja és prou difícil, definir una estratègia; crear un nom (que a més estigui disponible per a web); dissenyar una imatge gràfica; fer unes aplicacions coherents i consistents en tots els camps d’actuació de la nostra organització; etc. Com ho fem per incorporar discurs, contingut, vivència, etc. i traslladar-la permanentment a tots els possibles interessats?

Hem d’analitzar si el nostre negoci necessita expandir-se i sobre tot, si necessita ser present a Internet, si ho necessita, crec que no hi ha més remei que organitzar-se per trobar un espai del nostre temps diari per treballar en favor de la marca amb tots els recursos del segle XXI, sabent que a més a més els recursos mutaran permanentment.

No apostar per dedicar temps a la marca, ens pot deixar a fora del mercat per això, per poc que es pugueu, us recomanem buscar el suport extern.


L'equip de wordweb