27/3/14

VII- Metodologia de la comunicació digital. Pas a pas 4: El desenvolupament tecnològic

Després d’explicar la metodologia de conceptualització: anàlisis, arquitectura de la informació, disseny de la interacció, disseny de continguts i disseny gràfic, avui volem centrar-nos en les implicacions de la tecnològica durant el procés descrit i en el paper a jugar durant el desenvolupament tecnològic.

Fragment de codi de la pagina de google
Sentències
1) La tecnologia és una eina que ha d’estar al servei del projecte.

2) L’equip tecnològic ha de construir allò que s’ha definit prèviament.

3) L’objectiu d’un desenvolupament tecnològic és un producte que els usuaris puguin fer servir de la manera més senzilla possible.

4) L’equip tecnològic ha de saber limitar les opcions que poden encarir el projecte i oferir alternatives.

5) La tecnologia és un facilitador i un limitador                                                                                                                            és qui ens marca que podem fer.

El suport de l’equip tecnològic
Per poder explotar al màxim les opcions de l’eina que es faci servir en el desenvolupament cal que coneguem les diverses opcions i possibilitats que ens ofereix. No pensem que podem arribar a tot. La col·laboració de l’equip tecnològic ens ha de facilitar la vida.

Un dels riscos que correm les persones que ens dediquem a definir com ha de ser i s’ha de comportar un web, és que pensem solucions que o bé no es poden fer o encareixen el cost i/o el temps de desenvolupament.

No hi ha res més negatiu en un projecte que frustrar les expectatives del client. Si ja li hem venut una solució i ens hem de fer enrere per requeriments tecnològics tenim assegurat un problema de gesti  e e﷽﷽﷽﷽﷽ assegurat un problema de gesti expectatives del client. Si ja li hem venut una solució de projecte i de relació amb el client.

El tecnòleg ha de ser responsable de validar tot el que proposem i d’oferir-nos solucions alternatives que poden millorar el resultat. Ha de saber veure, a més, quines conseqüències pot tenir quan es vulgui evolucionar el projecte incorporant noves funcions.

En definitiva, tenir-lo a l’equip és una garantia per aconseguir que el projecte arribi a bon port.

El suport a l’equip tecnològic
En la darrera entrada sobre el disseny gràfic del web, dèiem: “Cal treballar molt estretament amb els programadors html i revisar el resultat. El disseny i la programació html són el nexe d’unió entre la conceptualització i el resultat final. Si les plantilles estan ben fetes, el resultat final de la interfície serà el previst.”

En aquest punt comença la relació directe amb l’equip tecnològic que és on ens juguem la credibilitat de la nostra feina.

És per això que a l’equip de wordweb creiem que cal fer un bon traspàs, donar suport durant tot el desenvolupament i validar que el què s'està programant respon al que es va definir, de manera molt especial, hem de revisar amb detall les plantilles maquetades.

Aquesta feina moltes vegades s’obvia, com que ja vàrem lliurar la nostra part de projecte, ja podem oblidar-nos-en. Res menys cert. Tots hem treballat en projectes que una vegada vist el resultat ja no els volem signar. No fer el seguiment que proposem fa augmentar exponencialment aquest risc.

Això sí, caldrà pactar amb el client que el pagament d’aquestes tasques no aturi el cobrament de la resta del projecte.

Propera entrada
A la propera entrada parlarem del manteniment, l’avaluació i l’evolució.

Entrades anteriors de la sèrie: Metodologia de la comunicació digital

I- Esquema conceptual

II- Procés metodològic

III- Pas a pas, 1: Immersió i entorn. 1a part  [Formulació d'un projecte nou]

IV- Pas a pas, 1: immersió i entor. 2a part.  [Re-formulació d'un projecte ja existent]

V- Pas a pas 2: Arquitectura de la informació i disseny de la interacció

VI- Pas a 3: Disseny gràfic


Entrades relacionades

- Tota la sèrie: Necessitem un web nou. Per on comencem?

- Vull un web ben fet

- Tota la sèrie: Com escriure a Internet
L'equip de wordweb

La solució per a la PIME