14/1/14

II- Necessitem un web nou. Per on comencem?


Context i organització. El fet comunicatiu.Contemplar el context i l’organització és imprescindible per poder encarregar un web amb garanties.spea project
Un web és un fet comunicatiu i, de l’eficiència d’aquesta comunicació en dependrà bona part de l’èxit

Hem de tenir clar que el web va dirigit a un usuari que l’auto-consumeix. No tindrem ningú per orientar-lo, per tant, no podem fer un web des del nostre punt de vista; cal fer-lo des del punt de vista de l’usuari. 

Només si aconseguim fer arribar missatges entenedors i coherents aconseguirem que el nostre destinatari es quedi a la nostra pàgina i no se’n vagi a la competència que, recordem-ho, és a un clic de distància.

Però, com podem transmetre un discurs coherent sense que l’organització que el vol transmetre estigui alineada? Un web corporatiu ha de ser de tota l’organització, de tota l’empresa, per bé que ha d’estar liderat per l’equip de comunicació amb el suport explícit de la direcció.

Hem de saber que la realització d’un web ens obligarà a organitzar-nos per fer-hi front i moltes vegades posarà en evidència els problemes de l’organització. Per això cal que l'organització s’hagi preparat per donar resposta a aquest nou model de comunicació.

És per això que cal que el web sigui percebut com una eina útil per part de totes les àrees implicades. Sinó és així s’acabarà traslluint a la pàgina.

La creació d’un web corporatiu és una oportunitat magnífica per implicar tota l’empresa, sempre que els implicats no el percebin com una tasca més que han d’assumir i que tothom el vegi com un mitjà efectiu per assolir els propis objectius.

Una tasca imprescindible en aquest procés organitzatiu és definir correctament els circuits necessaris per generar els continguts per a la sortida del web i pel manteniment posterior, i que les persones que faran els continguts tinguin interioritzat el discurs definit.

Si l’organització està d’acord serà molt més fàcil definir els objectius del web, identificar correctament els destinataris i extreure el to i l’estil dels continguts. [Recordem que tot fet comunicatiu ha de respondre a per què, a qui i com, ...].

Cal ser conscients que continguts i destinataris seran la guia que regirà la definició del web.


Propera entrada


A la propera entrada parlarem de com hem de contemplar la tecnologia.

Entrades anteriors de Necessitem un web nou. Per on comencem?


I- Presentació


L'equip de wordweb

La solució per a la PIME