6/11/13

V - El repte de la presencia a Internet. Bosses Barcelona com exemple

Després de l'anàlisi, els projectes


Entrades anteriors

Després d’analitzar el cas de la botiga fictícia Bosses Barcelona, passem a comentar els projectes que caldria dur a terme per aconseguir una bona presència on-line.

Projecte 2: Creació d’un web


Cal Definir un web que respongui a la qualitat dels productes i als valors de Bosses Barcelona. El web s’ha de fer tenint en compte la resta de projectes que es comenten en aquesta sèrie d’entrades.

Més enllà del model de botiga que s’acabi definint, per posicionar i donar credibilitat a la marca necessitem un web. Segurament convé un web amb un petit conjunt de productes, aquells que millor representin l’estil i capacitats de Bosses Barcelona. Serà important que sigui un web viu, que vagin passant coses, de manera que doni joc a l’activitat a les xarxes socials.

Estem pensant en un bon aparador com a pas previ a accions més crítiques i per tant amb més risc.

Comentari

Massa vegades els clients tenen un web que seria millor no tenir, ja que enlloc de prestigiar i donar credibilitat al seu producte o servei, fan tot el contrari.

Entre els errors més freqüents en trobem de: desactualitzats, sense activitat, amb una imatge que no es correspon a la marca, mal organitzats, poc intuïtius, amb presentacions que només cansen i que ens duen a saltar la introducció, amb música sense que la demanis, fets amb flash i per tant amb dificultat per posicionar-se en els cercadors, etc.

Però per sobre de tot trobem pocs web preparats per mantenir el diàleg amb els seus clients actuals o potencials, per tant, poc webs pensats per fidelitzar.

Sense un web digne viu i pensat per fidelitzar, la presència a internet queda llastrada des d’un inici. Si bé és veritat que es pot tenir presència utilitzant només les xarxes socials, també ho és que servirà per negocis molt concrets destinat a públics molt concrets. Cal ser conscient que un bon web és imprescindible per ser creïble.

La revisió o creació del web és per tant un pas imprescindible. Ha d’estar fet preveient el diàleg amb els clients i els usuaris (potencials clients) i amb enllaç a les xarxes socials.


La propera entrada

A la propera entrada el projecte de presència a les xarxes socials.

L'equip de wordweb