26/11/13

VIII - El repte de la presència a Internet. Bosses Barcelona com exemple

Després de l'anàlisi, els projectes


Entrades anteriors

Hem proposat un projecte evolutiu que donés seguretat i evités riscos. Les PIMES no poden assumir costos si no es garanteixen mínimament els resultats.

Projecte 6: Obrir una botiga en-línia
Obrir una botiga en línia que funcioni és complex, demana tenir resolts temes d’estoc, de logística, la plataforma de pagament, tenir clar el màrqueting, les campanyes, els descomptes, les novetats, el manteniment permanet, etc.

És tant o més complex que una botiga presencial. Per això proposem afrontar el repte quan el posicionant del taller i el coneixement del client sigui suficient. Fer-ho abans pot significar fracassar en l’intent i malbaratar la nostra credibilitat.

En qualsevol cas tots el projectes ha de tenir present que l’objectiu és acabar disposant d’una botiga en línia, de manera que quan s’estigui preparat, es pugui muntar amb rapidesa.

En el moment d’abordar la botiga caldrà valorar si és part del mateix web, si la obrim directament a Facebook o si ha de respondre a alguna altra mena de solució. Segons quina sigui la decisió caldrà utilitzar una tecnologia/eina o una altra.

La plataforma a utilitzar ha d'estar lligada a allò que es necessita però, en qualsevol cas, per si sola no garantirà res si no aconseguim que es conegui la botiga entre els nostres clients potencials [Veure entrades anteriors].

Una de les avantatges que té de Bosses Barcelona, la botiga fictícia que ens serveix d'exemple, és que el seu producte no canibalitza el seu circuit comercial pel fet de disposar d’una botiga en línia, això li permet dur a terme estratègies diferents en l’entorn físic i virtual especialment en la mesura que es vagi allunyant de l’entorn de proximitat.

Comentari
Hem de ser conscients que si obrim una botiga on-line, estem obrint una botiga, no ens ho podem prendre com quelcom de més a més. Implica dedicació, esforç i té un cost. No ens podem refiar de les solucions de “baratillo” ja que poder no gastarem diners però malbaratarem el nostre temps i la nostra imatge.

Quan sortim a vendre on-line podem avaluar si ens convé integrar-nos en una “multi-botiga” (un conjunt de botigues que es potencien entre elles a la manera d’un centre comercial on-line), o és millor seguir el nostre camí per separat.

Projecte 7: Manteniment, avaluació i millores
No podem pensar que una vegada fet l’esforç de posar el web a la xarxa o obrir la compta de Facebook la feina ja està feta. Ans el contrari, el més difícil és mantenir-ho, avaluar per què passen les coses i millorar-ho.

Com ja dèiem, cal ser conscients fins on podem arribar amb les pròpies forces i partir d’on ens cal ajuda.

La propera entrada

En la propera entrada que conclou aquesta sèrie, parlarem de conceptes que afecten a tot el projecte.

L'equip de wordweb