13/11/13

VI - El repte de la presencia a Internet. Bosses Barcelona com exemple

Després de l'anàlisi, els projectes

Entrades anteriors

Si ja tenim clar la marca i el web, caldrà preocupar-nos de les xarxes socials. Aquest és el nou repte de la botiga fictícia Bosses Barcelona

Projecte 3: Aconseguir una presència activa a les xarxes socials


Tota acció a les xarxes socials té dos components, la nostra activitat i potenciar l’activitat dels demés. Evidentment la segona és mes important que la primera, però per que parlin de nosaltres cal que mantinguem activitat de manera que donem motius per parlar-ne.

Es tracte de mantenir una “conversa” amb els nostres clients i seguidors amb l’objectiu d’anar eixamplant el cercle i, per tant, anar millorant el coneixement de la marca i el producte, tot millorant el nostre posicionament en cercadors (Google, Bing, etc).

En definitiva el què busquem és que aquells visitants que ja ens segueixen es converteixin en fans nostres i, per tant, en difusors de la marca. Per això, cal oferir promocions exclusives (Per exemple: codis de descompte que s’ofereixen des del web) i també demanar-los l'opinió sobre els nostres productes i la nostra imatge, perquè vegin que són importants per a nosaltres.


La presència de Bosses Barcelona

En una primera fase, creiem que cal abordar dos aspectes: la presència a Facebook i un blog.

El blog pot ser un espai destinat a parlar de temes relacionats amb la pell, la confecció, el disseny i els productes. El seu tractament no ha de ser publicitari, però si que ha de ser l’excusa per què apareixin els nostres productes. Creiem que és l’espai per parlar del taller de manera que agafi valor aquest concepte clau en l’estratègia de comunicació.

El Faceebok ha d’estar enfocat a l’activitat (i fins i tot a les xafarderies del sector) però també ha de servir per presentar cada entrada del blog, de manera que es publiqui el títol, una imatge i l’enllaç de manera automàtica. Es tracte de generar motius per seguir-nos i comentar-nos. Per que diguin: M’agrada.

Comentari

En termes generals les xarxes socials demanen un tractament visual, encara més si el producte o servei té associat aquest component. En concordança amb el web s’ha de definir un disseny específic per Facebook (colors, estil, logo) per tal de crear imatge de marca.

Per tant les entrades del blog que de manera automàtica es publiquen a Facebook o a altres xarxes socials convindrà que estiguin composades d’una imatge, un titular i l’enllaç.

Tant l’un com l’altre demanaran textos, fotografies i, quan es pugui i tingui sentit, vídeos. (Les fotos i els vídeos han de residir a Flickr i Youtube, ja que disposar d’un espai en aquets repositoris d’imatge ajuda a millorar el posicionament).

També caldrà tenir una presència activa en aquells “espais” d’internet on es parli dels temes que ens interessen, fent comentaris i aportacions no publicitàries.

Caldrà revisar el potencial per al nostre producte o servei d’altres xarxes socials per decidir participar-hi. En aquest cas tractant-se d’un producte visual com són els articles de pell semblen interessants Pinterest i sobretot Instagram (on hi ha més usuaris del nostre país).


Potenciar l’activitat de tercers

Per què els demés parlin de nosaltres el primer que cal és donar-los motiu per tal de generar viralitat. (Pensar en demanar una foto de la senyora amb la seva bossa i indicar-li que la volem penjar al nostre Facebook pot ser una bona manera de generar viralitat).

Caldrà trobar els Facebook’s dels clients i demanar-los que diguin que els agrada la nostra pàgina (com empresa fem una pàgina i no un perfil, per tant no demanem amistat, sinó el típic m’agrada que trobem a molts web). Serà important difondre la nostra pàgina de Facebook i que els clients siguin conscients que hi trobaran ofertes, primícies i novetats. Hem de ser conscients que tal com es mou la gent per Internet és més fàcil seguir-nos a Facebook que seguir al web, al que només hi entraran per realitzar accions concretes.

Per altra banda hem de pensar en compartir continguts que puguin resultar útils als nostres usuaris, com ara vídeos de Youtube (el segon buscador de continguts més utilitzat després de Google) amb indicacions sobre com fer una bossa amb material reciclat o d’altres propostes. Això ens ajudarà a donar-nos a conèixer com a especialistes del sector i també generarà viralitat ja que els continguts que publicarem interessaran als usuaris.

També cal identificar els personatges de referència en el món de la pell i de la moda (complements) per aconseguir que parlin de nosaltres. Aquests “referents” han de tenir influència en l’àrea “geogràfica” en la que ens vulguem moure. (Fer servir els contactes que tenim pot ser una bona manera d’iniciar i potenciar aquestes col·laboracions).

Una vegada identificats aquests “referents” cal cuidar-los i seduir-los, caldrà pensar accions per aconseguir-ho (per exemple, convidar-los a una vista al taller i compartir una copa o uns productes de la terra). També caldrà donar-los certes primícies (un nou model de bossa, l’obertura cap un nou mercat, etc.) que ells puguin posar en valor. Si s’aconsegueix que això passi, en el nostre Facebook podrem citar-los i aconseguir molt més retorn que si la primícia la publiquem nosaltres.

També cal pensar en donar incentius per tal que la gent ens busqui (regal, sortejos, jocs, ofertes, etc.), però fer-ho en els moments oportuns quan volem aconseguir un objectiu concret, altrament podem generar un efecte contraproduent. Ningú ens ha de percebre com spam.

No cal dir que caldrà trobar el nostre to i estil per tal d’arribar adequadament als nostres receptors. No és el mateix, escriure per un fulletó, que per un web, un blog o Facebook. Cada un dels canals demana una manera de relacionar-nos amb els potencials clients, tot i mantenint una unitat d’estil. (De la mateixa manera que no és el mateix una conversa de cafè que una presentació escrita encara que el missatge sigui el mateix).

Comentari

Com es pot apreciar, tenir una presència a les xarxes socials no és simple i demana una dedicació important, per tant caldrà definir objectius concrets i assolibles i avaluar els resultats per poder anar ajustant el tret.

També en aquest cas caldrà anar pas a pas i ser conscient fins on es pot arribar amb els propis recursos i quan cal demanar suport.

Es imprescindible definir l’estratègia i els objectius a aconseguir. Si no sabem on volem arribar, no hi arribarem. Tot i així donarem voltes, per això cal analitzar i avaluar cada una de les accions i corregir les següents en funció dels resultats.

En el moment de definir l’estratègia cal preveure la dedicació, tenint en compte que cal una persona que tingui coneixement del què cal dir i com cal dir-ho. Si no dominem el què, no cal que ens hi posem, si no dominem el com en podem aprendre. Si no podem dedicar-li l’atenció que requereix, repensem l’estratègia.

Val la pena ser prudents mentre anem ajustant la dedicació i aprenent a dominar-ho. No fer-ho així es pot tornar en contra nostra.


La propera entrada

Per començar a vendre en línia hem d’estar segurs de quins productes del nostre catàleg poden tenir sortida a Internet.

L'equip de wordweb