6/2/14

i V- Necessitem un web nou. Per on comencem?


La continuïtat del projecte: manteniment i evolució


Demo de l'ús del gestor de continguts
I arribem al coll d’ampolla. Fer un web és relativament fàcil perquè ens il·lusiona; el difícil és tenir la consciència que un web és un ésser viu que cal mantenir. Serà necessari definir un equip de manteniment, capaç d’aconseguir la informació necessària i de prendre les decisions que convinguin, i que sàpiga redactar i mantenir els criteris amb què s’ha construït el web.

També caldrà donar resposta als problemes de posicionament (ho trobareu per SEO), de relació amb les xarxes socials, de generació de butlletins, etc., que queden fora d’aquest article.

Com que el web és un ésser viu que cada 2,8 mesos fa un any, caldrà estar atent a les noves necessitats que vagin sorgint per incorporar-les en el moment adequat sense malmetre els continguts, l’estructura de la informació, la navegació i el disseny. És a dir, mantenint la usabilitat.

Conclusió

No n’hi ha prou amb contractar un bon equip per definir i desenvolupar un web, cal que l’organització de l’empresa que el contracta es dimensioni i s’organitzi per donar resposta al projecte.

Creiem que des de wordweb et podem ajudar.