4/2/14

I- Metodologia de la comunicació digital. Esquema conceptual

La metodologia de la comunicació digital, per a l'equip de wordweb, emana dels criteris de l'experiència d'usuari i l'eficiència comunicativa


A partir del treball desenvolupat durant els darrers 16 anys, el nostre equip ha anat definint una metodologia flexible per a la conceptualització, que considera com a parts constituents dels nous fonaments comunicatius i de la usabilitat:

- Els criteris de disseny centrat en l'usuari (user experience)


- Els recursos expressius de la solució visual


- L’adequació del discurs al medi

El disseny del producte, els continguts i serveis que ofereixi, la personalitat i la forma d’actuar de l’usuari, passen a ser variables determinants de l’èxit.

Cal entendre que tot el procés de conceptualització i disseny s’ha de fer amb el suport de l’equip tecnològic, per validar que les decisions preses són factibles.


En la següent infografia, basada amb la proposta definida per Jesse James Garret, representem l'esquema conceptual sobre el que hem desenvolupat la metodologia de la comunicació digital.

Fixeu-vos que aquest model es basa en considerar que la conceptualització d'un entorn web, en el sentit més ampli del terme, ha de tenir en compte dues variants:

1. El web com a sistema d'hipertext orientat a continguts

2. El web com a interfície de software orientat a tasques

Vegeu l'original

Propera entrada


El paradigma de la comunicació digital, segons l'equip de wordweb


L'equip de wordweb
La solució per a la PIME 

icona de wordweb