13/2/14

No solo usabilidad. Una revista excel·lent


Els professionals i estudiosos de la usabilitat tenim com a referent de capçalera, en llengua castellana, No solo usabilidad.

Logotip de la revista
És una revista que combina el rigor acadèmic amb cassos concrets pensats per resoldre problemàtiques específiques.

Aquesta revista digital porta des del 2001 analitzant de manera rigorosa temes al voltant de la usabilitat i el disseny centrat amb l’usuari.

Dirigida Dr. Yusef Hassan Montero i per Francisco Jesús Martín Fernández  han publicat aquest gener El Diseño Centrado en el Usuario y su impacto en la identidad de los proyectos, que, al nostre entendre, dona una visió completa de la complexitat de la usabilitat com a disciplina.

L’article el signen Lorena Paz i Martín Szyszlican

Així presenten l’article:
El focus d'anàlisi va estar posat en demostrar [...] que els processos de millora de la usabilitat tenen una doble funció: millorar la interacció d'una interfície i millorar la forma en què aquesta expressa el projecte institucional que la va originar.”

Fragment del menú del cas estudiat
Reproduïm l’índex per que ens en puguem fer una primera idea:

1. Introducció i objectius

2. Marc teòric

3. Metodologia

4. Definició d’objectius

5. Avaluació heurística

6. Redacció del guió del test

7. Preparació del laboratori d’usabilitat

8. Proves amb usuaris

9. Conclusions

10. Bibliografia

Ens quedem amb una frase de les conclusions:

El cas [estudiat] demostra com la usabilitat qüestiona profundament els objectius institucionals d'una organització

Un bon article i una bona revista per tots els que vulguin anar coneixent aquest món.

Referències

No solo usabilidad

El Diseño Centrado en el Usuario y su impacto en la identidad de los proyectos

L'equip de wordweb

La solució per a la PIME