11/2/14

II - Metodologia de la comunicació digital. Procés metodològic

Per definir, dissenyar i desenvolupar un web cal seguir un procés que garanteixi l’èxit del projecte. La metodologia de la comunicació digital, re-elaborada per l’equip de wordweb, pretén garantir la qualitat del web que es vol fer.

Per l’equip de wordweb, la metodologia específica de la comunicació digital parteix del paradigma:

User Experience + eficiència comunicativa = fidelització


Disciplines de la User Experience. Segons el Kicker Studio

Per assolir el seus objectius, un web no només ha d’aconseguir que el missatge arribi al destinatari -eficiència comunicativa-, com passa amb la comunicació tradicional, sinó que, a més a més, la comunicació i la funcionalitat han d'estar resoltes des de la perspectiva del usuari -User Experience-

Aquestes dues premisses són clau per a l’èxit del web.

Per tant caldrà:
- posar l’accent en el discurs comunicatiu

- construir estructures coherents i consistents que sustentin el web

- contemplar les necessitats d’accessibilitat i usabilitat, per què tots els usuaris puguin trobar el seu camí

- dissenyar la solució visual més adequada a la conceptualització i als requeriments del canal

Per fer-ho possible, l’equip de wordweb, ha definit un procés metodològic pensat per assolir els objectius del client, que afronta el repte de la conceptualització des de la perspectiva de l’usuari, com a millor garantia de l’èxit del projecte i del retorn de la inversió.

Procés metodològic

1. Immersió i anàlisi de l’entorn

2. Conceptualització:

3. Objectius del projecte


4. Necessitats de l’usuari (tipologies)


5. Anàlisi, valoració i selecció de continguts i funcionalitats

6. Definició funcional i arquitectura de la informació


7. Claus comunicatives


8. Prototip del projecte

9. Solució gràfica

10. Desenvolupament

11. Tractament i desenvolupament dels continguts

12. Desenvolupament gràfic


13. Seguiment del projecte fins a la seva implantació

14. Documentació


15. Manteniment, avaluació i evolució


Propera entrada

A la propera entrada parlarem del primer punt del procés: Immersió i anàlisi de l’entorn

Entrades anteriors de la sèrie: Metodologia de la comunicació digital

I- Esquema conceptual

Entrades relacionades

- Tota la sèrie: Necessitem un web nou. Per on comencem?

- Vull un web ben fet

- Tota la sèrie: Com escriure a Internet

L'equip de wordweb

La solució per a la PIME