2/10/13

Ha nascut wordweb, la solució web idònia per a la teva empresa o organització


Wordweb neix de la ma d'un conjunt de professionals preocupats per la comunicació a la xarxa.  
És una solució nascuda des de i per les necessitats reals de les empreses i ha estat definida pels professionals de wordweb que hi han abocat la seva experiència de molts anys en projectes a mida.

Característiques


Wordweb
 resol les necessitats actuals dels webs:
- solució modular adaptable a les teves necessitats
- enllaç amb xarxes socials
- multidispositiu (ordinador, tablet i samrtphone)
- multidioma, manteniment fàcil a través d'una connexió a Internet
- tecnologia robusta 
- un allotjament garantit

L’equip de wordweb te cura de tots els detalls:
- qualitat de les imatges
- adequació dels continguts a la lectura en pantalla
- documentació d'ús del gestor per facilitar el manteniment

Els professionals de wordweb et donen suport sempre que el necessitis. 
Wordweb és un producte claus en ma. 
Wordweb és una solució de qualitat a un preu més que raonable.

Si penses que la teva comunicació a la xarxa ha de millorar, no ho dubtis, tindràs l'equip de wordweb recolzant-te.
Si vols conèixer-ho millor visita www.wordweb.cat o bé escriu-nos a info@wordweb.cat  

L’equip de wordweb
T. 93 302 67 28


Ha nacido wordweb, la solución web idónea para tu empresa u organización


Wordweb nace de la mano de un conjunto de profesionales preocupados por la comunicación en la red.
Es una solución nacida desde y para resolver las necesidades reales de las empresas y ha sido definida por profesionales de wordweb que han volcado la experiencia de muchas años en proyectos a medida.


Características


Wordweb resuelve las necesidades actuales de las webs:
- Solución modular adaptable a tus necesidades
- Enlace con redes sociales
- Multidispositivo (ordenador, tablet y samrtphone)
- Multidioma, mantenimiento fácil a través de una conexión a Internet
- Tecnología robusta
- Un alojamiento garantizado

El equipo de wordweb cuida de todos los detalles:
- Calidad de las imágenes
- Adecuación de los contenidos a la lectura en pantalla
- Documentación de uso del gestor para facilitar el mantenimiento

Los profesionales de wordweb te dan soporte siempre que lo necesites.
Wordweb es un producto llave en mano.
Wordweb es una solución de calidad a un precio muy razonable.

Si piensas que tu comunicación en la red debe mejorar, no lo dudes, siempre tendrás el equipo de wordweb apoyándote.
Si quieres conocerlo mejor visita www.wordweb.cat o escríbenos ainfo@wordweb.cat

El equipo de wordweb
T. 93 302 67 28