25/10/13

Ja estic a Facebook i ara què

Moltes empreses, especilament petites i mitjanes, aborden la seva presència a Internet pensant que tenen un perfil personal i que ni ha prou amb ser-hi i fer amics*. 


En molts cassos no s'ha analitzat per què hi volem ser, ni a qui ens volem dirigir. Tenir només m'agrades de persones alienes als interessos del meu negoci pot arribar a ser contraproduent i segur que servirà de ben poc.

Tot i que pot semblar per a companyies grans, cal que quan afrontem la presència a Internet pensem quina estratègia farem servir.

És imprescindible identificar els objectius, a qui volem adreçar-nos i marcar nos fites avaluables de manera que puguem analitzar per què les hem assolit o per què no i per sobre de tot, cal tenir consciència dels recursos que haurem d'esmerçar per aconseguir una presència efectiva.
La gent de Internet Academi explica a través de la revista digital Puro Marqueting
Los 10 mayores errores de las empresas españolas en las redes sociales:

1. No tenir una estratègia digital

2. Falta d'inversió

3. Creure que totes les xarxes són iguals

4. Continguts sense interès

5. Falta d'activitat

6. No mantenir "converses" amb els usuaris

7. No escoltar el que ens transmeten els usuaris

8. No deixar fer servir la xarxa als empleats

9. Fer spam

10. Descuidar la seguretat

Segurament la falta d'inversió en el cas de la petita empresa es concreta en falta de dedicació o de dedicació de persones que no tenen la capacitat de tirar endavant la presència a les xarxes socials.

Llegiu-lo us pot donar alguna idea més.

* En el cas d'una pàgina d'empresa a Facebook l'equivalent de fer amics és aconseguir que els usuaris cliquin a m'agrada.

L'equip de wordweb